Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Dobre praktyki w zarządzaniu firmą

Data publikacji: 2021-07-28

Jesteśmy w trakcie wdrażania w firmie norm ISO 9001:2015 w Domgos. Czy takie zmiany są konieczne? Nasza firma chce się rozwijać i doskonalić swoje działania.


Jesteśmy w trakcie wdrażania w firmie norm ISO 9001:2015 w Domgos. Czy takie zmiany są konieczne? Nasza firma chce się rozwijać i doskonalić swoje działania. Normy ISO mają za zadanie pomóc nam m.in.: osiągnąć wydajność operacyjną, zoptymalizować koszty, zdobyć przewagę konkurencyjną a finalnie dbać o dobry wizerunek.

Czym są normy ISO?

 • ISO 9001 to powszechnie uznawana międzynarodowa norma zarządzania jakością. Wykorzystuje cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj).
 • To podstawa wszystkich norm dla systemów zarządzania publikowanych przez ISO.

Jak działa podejście PDCA w kontekście zarządzania jakością? To 4 kroki:

 1. Zaplanuj (Plan) – trzeba rozeznać się zarówno w otoczeniu biznesowym, jak i potrzebach klientów i rozpatrzyć je w kontekście firmy. Następnie zgodnie z polityką firmy określić cele i plan działania mające na celu zwiększenie zadowolenia klientów.
 2. Wykonaj (Do) – kolejny krok, to wprowadzanie w życie planów dotyczących jakości i zarządzania.
 3. Sprawdź (Check) – czyli monitorowanie skuteczności wprowadzonych procesów i działań w odniesieniu do celów organizacji. Na tym etapie ważne jest też raportowanie wyników.
 4. Działaj (Act) – ostatni punkt, który trzeba konsekwentnie i stale powtarzać – działania zwiększające zadowolenie klientów.
normy iso 9001:2015

Zasady zarządzania jakością

Jak najlepiej zarządzać jakością? Trzymając się 7 głównych zasad, na pewno nie będzie to problemem.

 • Orientacja na klienta – to powinien być podstawowy cel każdej organizacji. Przede wszystkim spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Firma powinna mieć opinię godnej zaufania – to jeden z „kluczy do sukcesu”.
 • Przywództwo - kierownicy powinni ustanawiać cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległych im pracowników, by mogli się lepiej zaangażować w osiąganie założonych celów.
 • Zaangażowanie ludzi – bez niego efektywne zarządzanie organizacją jest w zasadzie niemożliwe. Zaangażowanie pracowników najlepiej osiągnąć przez identyfikowanie i rozwój kompetencji oraz analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
 • Podejście procesowe – dzięki procesom łatwiej o efektywność. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne.
 • Doskonalenie – powinno się kłaść na nie nacisk cały czas.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów — podejmowanie decyzji to proces złożonym, zawsze może nieść za sobą jakieś wątpliwości. Dlatego ważne jest, aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów.
 • Zarządzanie relacjami – aby zachować dobre relacje z klientami i organizacjami, należy o nie nieustannie dbać. Do tego niezbędne jest: zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów oraz zachęcanie do ulepszeń.
pcda

Dokumentowanie systemu zarządzania

Norma ISO 9001:2015 pozwala organizacji na elastyczność w wybranym przez siebie sposobie dokumentowania systemu zarządzania jakością.

Daje to firmie swobodę w zakresie ustalania niezbędnego poziomu informacji, który jest potrzebny do wykazania skutecznego planowania, ale nie tylko. Dzięki takim informacjom łatwiej jest nadzorować przebieg procesów, a także wdrażać i doskonalić skuteczności systemu zarządzania jakością.

 
 

DOMGOS Sp. z o.o.
© Copyright 2014
realizacja: zets.pl